मांगळीक

मांगळीक

आत्ता पर्यंत तरी माझ्याकडे लग्नाचे प्रश्न घेऊन येणाऱ्यांची संख्या जास्त. त्यात ज्यांच्या पत्रिकेत मंगळ असेल ती माणसं, विशेष करून त्यांचे आई – वडील, हे इतके संभ्रमित असतात आणि १० ठिकाणी पत्रिका दाखवून तिथून इतक्या वेगवेगळ्या कल्पना डोक्यात बाळगून असतात आणि मनाचे समाधान मिळत नाही किंवा पटेल असे उत्तर मिळत नाही म्हणून परत ११ व्या जोतिषाच्या शोधात असतात.


पत्रिकेत मंगळ आहे म्हणजे काय?
पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्म कुंडलीत सगळ्या १२ राशी आणि ९ ग्रह हे असतातच. कुंडलीतील ठराविक भावांमध्ये जेव्हां मंगळ ग्रह बसलेला असतो तेंव्हा त्याला मंगळाची पत्रिका किंवा मांगळीक म्हणतात.

 

कुंडली मध्ये १२ घरं/भाग असतात ज्याला जोतिष भाषेत भाव म्हणतात. त्यातील १ल्या, ४थ्या, ७व्या, ८व्या, किंवा १२व्या भावात (सोबतच्या चित्रात दाखवलाय तिथे) मंगळ ग्रह असेल तर ती व्यक्ती मांगळीक आहे असे समजतात. जेंव्हा ह्या ठराविक भवन मध्ये मंगळ ग्रह येतो तेंव्हा त्या व्यक्ती वरती मंगळाचा विशेष प्रभाव असतो.


मुळात आपल्याला आधी मंगळ म्हणजे काय हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. मंगळ हा ग्रह मंडळाचा सेनापती आहे. सगळ्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. आता हो सेनापती आहे तो शूरवीर, ताकदवान तर असणारच न. अशी माणसं शक्तिशाली असतात, एकनिष्ठ असतात, सतत डोक्यात कसले ना कसले प्लॅनिंग चालू असतात, पटकन चिडतात, सगळ्यांवरती त्यांचा दरारा असतो आणि सगळे त्यांना घाबरतातही, शिस्त प्रिय असतात. काही वेळेस त्यांना कर्तव्य पालनासाठी क्रूर सुद्धा व्हावे लागते आणि त्यात तो अग्नी तत्वाचा ग्रह आहे त्यामुळे अजून हट्टी आणि चिडके पणा आलाच. अगदी समजेल असे उदाहरण द्यायचे म्हणजे बाहुबली मधील कट्टप्पा डोळ्यासमोर आणा.
आता कळला का मंगळाचा स्वभाव?


अशा हा मंगळ जेव्हां कुंडलीत पहिल्या घरात येतो ते तेव्हां त्या व्यक्तीला (ज्याची हि पत्रिका आहे) ह्यातील बहुतांश स्वभाव गुण घेतो (अगदी तंतोतंत सगळे हेच गुण असतीलच असे नाही, त्यातही अनेक नियम लागू होतात). ४ था भाव मनाचा कारक भाव आहे, तिथे आला तर त्याव्यक्तीच्या मनावरती ह्या ग्रहाचा प्रभाव असतो. हे आणि अशी अनेक करणे आहेत, प्रत्येक भावात आल्यावर त्या व्यक्तीला मंगळाचा वेगळ्या ठिकाणी प्रभाव दिसून येतो.


पत्रिकेला मंगळ आहे म्हणजे ती व्यक्ती लगेच वाईट वृत्तीची किंवा काहीतरी महा भयंकर आजार झालेली व्यक्ती असल्या सारखे बघण्याची गरज नाही. त्यांचा स्वभाव, वर्तन हे इतरां पेक्षा थोडे कडक असते एवढाच. बऱ्याच ठिकाणी ह्याला मंगळ दोष असेही टायटल दिले जाते जे मला चुकीचे वाटते. मंगळ हा एकटा वाईट करण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात. पत्रिकेत जर अजून कोणी ग्रह असा उच्छाद मांडणार असेल तर म्हणू शकतो कि ह्या व्यक्तीच्या नशिबी काही दोष लागलाय. कारण एका पत्रिकेसाठी एखादा ग्रह चांगला कि वाईट हे ठरवण्यासाठी अनेक मापदंड (पॅरामीटर्स) वापरले जातात. मग नुसता एकाच घटक पाहून लगेच त्याला दोष आहे असा सांगणं चुकीचे नाही का?


त्यामुळे ज्याला ह्या विद्येची कल्पना नाही, त्यातले काही काही काळात नाही अशी हि सामान्य व्यक्ती घाबरून जाते, गडबडून जाते.
हल्ली तर पैश्याच्या मोहा पोटी अनेकांना पत्रिकेत नसलेल्या योगसाठी शांती, होम, पूजा रत्ने सांगितली जाताना पाहते जेव्हां खूप वाईट वाटे. ह्यामुळे सामान्य माणसाचा जोतिष शास्त्रावरील विश्वास उडू लागलाय हे त्या लोकांना कळतच नाही.


जर पत्रिकेला मंगळ असेल तर काय करायचे? असा प्रश्न सगळे विचारतात. त्यासाठी मंगळाची अवस्था त्याचे डिग्रीज त्याचे स्थान सगळे पाहावे लागते. त्या नुसार त्याला योग्य जोडीदार निवडावा लागतो. अश्या व्यक्तीला योग्य जोडीदार म्हणजे शनीची पत्रिका. चित्रात दाखवल्या प्रमाणे जेथे मंगळ आहे तिथेच शनी आला कि झाली शनीची पत्रिका. शनीचीच का बरं बघायची पत्रिका?


कारण मंगळ जर ऊर्जा आहे तर शनी हा स्पंज आहे. मंगळाची ऊर्जा / त्याची ताकद झेलण्याची / एबझोरब करण्याची ताकद फक्त शनी मध्ये आहे. तुम्ही जर पूर्ण ताकदीने स्पंजच्या गाडीला मुक्का मारला तर काय होते? ती गाडी तुमचा फोर्स शोषून घेते आणि तिथेच सगळे संपते. पण तेच तुम्ही एखाद्या टणक भागावर तोच प्रयोग केला तर हाताला इजा होईल आणि तो भागही तुटेल किंवा वाकेल. हाच फरक आहे मंगळाला शनीची पत्रिका मॅच करण्यात आणि मंगळाला मंगळाची पत्रिका मॅच करण्यात मंगळ शनि थोडी शांतता दाखवू शकतात पण दोघेही मंगळ असतील तर एकाच्या हातात लाटण आणि एकाच्या हातात परात दिल्यासारखं होईल.


त्यामुळे आधी खरंच मंगळ किती स्ट्रॉंग आहे हे तपास आणि त्या नुसार अनुरूप जोडीदार निवडा

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

lakshmi puja

When to perform Lakshmi Puja-2022

lakshmi puja

When to perform Lakshmi Puja

When should we perform Lakshmi Puja? So as per Shastra – Lakshmi Puja is performed when the Sun is in Libra and the Moon is also in Libra and transiting through Swati Nakshatra on the Tithi Amavasya when that Tithi is seen the rising Sun in the Lunar month of Ashwin and the Ascendant of the Transit chart (Kundali) is of a fixed sign (rashi).

 

The Sun starts moving to the next sign mid of each month and the Moon moves to the next sign every 2.5 days. Every month when these two planets come together in a sign, there is a dark moon which is known as Amavasya.

 

This year, Amavasya Tithi in lunar month Ashwin begins on Monday 24th of October at 5:28 PM and ends on Tuesday 25th at 4:19 PM.

 

Sun is in Libra since 18th October. Moon however enters Libra on Monday 24th from 11:33 PM to 6:31 AM on 26th and Moon moves into Swati Nakshatra from 2:17 PM on 25th to 1:24 PM on the 26th.

 

Therefore, according to Shastra, Lakshmi Puja should be performed on Tuesday 25th between 2:17 PM and 4:19 PM. But this year, due to the solar eclipse (Khandgras Grahan) on October 25, it is not possible to perform Lakshmi Puja by following these rules.

 

The observation of the solar eclipse starts at 3:30 AM on Tuesday and lasts till sunset on Tuesday. At this time, Sun will not come out of the eclipse before the sunset. All over India, it will be observed that the sun will remain affected at the time of Sunset.

 

Therefore, Lakshmi Puja cannot be performed on the day when there is an eclipse. Hence, Lakshmi Puja can be performed on Monday 24 October from 5:28 PM onwards.

 

In Muhurta, the first house of the chart (Kundali) is named as Ascendant (Lagna). The Muhurta of every auspicious work is done during the time when there is a fixed nature sign in that house of Transit chart. At the same time, while studying more deeply, the Ascendant sign (Lagna) of D-9 Navamsha Kundali is also given importance. The Muhurta is considered best when Ascendant sign is of fixed nature in both horoscopes.

 

Fixed signs are Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius. Among them, Pisces Ascendant (Lagna) will be from 5:28 PM to 5:32 PM in Transit chart, 05:32 to 07:17 is Aries Ascendant and 07:17 to 09:17 is Taurus Ascendant which is considered to be most beneficial for worship as it is a fixed sign. Then from 09:17 PM to 11:30 PM is Gemini Ascendant.

In a Transit chart of Taurus Ascendant, fixed signs Ascendant of Navamsha chart are Taurus 20:27 to 20:29, Leo 20:56 to 21:10, Scorpio 21:39 to 21:53 and Aquarius Navamsha 22:22 to 22:37.
You can perform this year’s Lakshmi Puja according to the above information and according to your convenience.

 

** On Naraka Chaturdashi, Abhyanga Snan mhurta is at 5:20 AM

 

May this Diwali bring happiness, peace, satisfaction, wealth, and health in all of our lives!

 

* In this article the Timings are as per Indian Standard Time and are recorded as per the Date Panchang

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

muhurta

Muhurta

muhurta

Muhurta

Every person wishes positive outcome of his/her actions, work, events, or rituals. That’s the reason many of us do activities by Muhurta to support our fortune. But do you think that a one-time slot is beneficial for everyone? Is success assured by only electing an auspicious day and time?


An auspicious time elected from Panchang (Vedik Calendar), according to the nature of the activity by comparing that timeline with the Kundali of a person is called Muhurta.


The Muhurta period maximizes the chances or positivity of the result if it is predicted in the birth chart.

There are different combinations of Panchang elements suggested by our sages for all different events/rituals.


Many people go only with the ready reckoner mentioned in Panchang. But everyone has to remember that the Muhurta has to be elected only after comparing it with the birth chart.


Electing a Muhurta doesn’t mean that choosing one of the auspicious days and times will work for everyone. Here the birth chart of an individual should be considered a higher priority.


Muhurta is elected by looking into the birth chart of that person. The first step is to confirm whether the event is there in his/her destiny or not by reading the birth chart. If the event can be confirmed from the birth chart, then comes the Mahadasha and Gocher system in the second step which indicates the time period for the native in when the event can take place.


After this comes to the Muhurta as the final step. This means from multiple auspicious dates and times one has to choose the most suitable for the native’s birth chart.


In Kundali there is a total of 12 houses out of which few are considered inauspicious/bad houses. While electing Muhurta 2 Kundalis are to be made, one is the native’s birth chart and the second is of the elected time as Muhurta (Gocher). So the rule of thumb is the main house (Lagna or Karyesh bhava) of the Muhurta chart should not be the same as inauspicious houses from native’s birth charts, else the task/event may not benefit and could give negative effects on the native’s life.


Hence it is advised to elect a suitable Muhurta for auspicious ceremonies/poojas like Marriage ceremonies, Gruha Pravesh, Inaugurations, Lakshmi Poojan, etc, where the native is expecting positive results of the actions.

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

rashi

What’s My Rashee?

rashi

What’s My Rashi?

A lot of us try to find their own zodiac sign, called the rashi in Vedic astrology. It requires 3 simple details: Your birth date (per the Gregorian calendar, that is the current universal dating system), (birthtime as close to accuracy as possible), and your birthplace. An astrologer can draw your Kundali from this information, or if you have a premade Kundali, it’s even easier.


There are a total of 12 zodiacs,
1) Aries (Mesh), 2) Taurus (Vrushabh), 3) Gemini (Mithun), 4) Cancer (Kark), 5) Leo (Sinh), 6) Virgo (Kanya), 7) Libra (Tul), 8) Scorpio (Vrushchik), 9) Sagittarius (Dhanu), 10) Capricorn (Makar), 11) Aquarius (Kumbh), 12) Pisces (Meen)


Three types of signs are prevalent: Moon sign – Sun sign – Lagna-sign.

 

When you look at your birth chart, you may see a title “Ascendant” or “D-1”, or “Janma Lagna Kundali”. It will provide you with all the above-mentioned types of rashis.


The 12 houses in the birth chart are called Bhavas. The central, diamond-shaped Bhava is the Lagna or Ascendant. This is in no way connected to the marriage form of the word. You may see “Asc” written in the space. Your Lagna-sign is determined by the number written in the Lagna Bhava; the number signifies the position of the rashi in the zodiacs. For example, if my Lagna Bhava has the number 8 written in it, then my Lagna-sign is Scorpio.


The numbered rashi in which you see “Mo” written is, similarly, your Moon sign. For example, if Mo is written in the 5th rashi, then my Moon sign is Leo.


The third type, the Sun sign, can be found like the Moon sign. The rashi bhava in which you see “Su” written is your Sun sign. For example, if I see Su written in the 3rd rashi in my birth chart, my Sun sign is Gemini.


How can the layman use the rashis?
The sign in the Lagna Bhava changes after 2 hours every day approximately. This is why one must be aware of their precise birth time.


The Moon is posited in a rashi for approximately 2.5 days, hence if the change in rashi does not occur close to your birthtime, your Moon sign will not change. The horoscope you see told in the daily newspapers, magazines, television shows, etc. are told for our Moon signs, and we must understand accordingly. A person’s temperament is determined from the Lagna and Moon signs, but you would need an astrologer’s assistance to understand it.


The Sun, however, is posited in a sign for 30 days. We can definitely point out your birth month based on the Sun’s position. It shifts around the middle of the English months, viz. between 13th-17th. Around the 14th or 15th of January, the Sun lies in Capricorn, and moves to Aquarius at 14th/15th February, and so on.
Are the Signs per Western Astrology the same as the Vedic Moon sign and Sun sign?


No. Western astrology allots signs according to the dates. We can establish a connection with the Sun’s movement through the zodiac circle but the other aspects are quite distinct; especially the Moon sign because of the swift pace of change in the Moon’s position. If and when one’s birth chart per the Western tradition matches with that drawn from the Vedic tradition, consider it a coincidence.


Find out what your Lagna, Sun and Moon rashis are.

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

Connection of Durva and Lord Ganesh

Connection of Durva and Lord Ganesh

Connection of Durva and Lord Ganesh

The word Durva is derived from the words duhu and avamDurva brings the distant pure spiritual particles (pavitraks) of God closer to the devotee.


According to mythology once, a demon named Analasura caused havoc in the heavens. He emitted fire from his eyes and destroyed whatever came in his way. All the demi-gods fled and sought Lord Ganesh’s help against the demon. Ganesh assured them that He would finish off the demon and restore peace.


In the battlefield, Analasura started attacking Lord Ganesha with fireballs and eventually tried to gulp him down. At that moment, Lord Ganesh showed him in His original form of ‘Virat Roop’ and swallowed the demon, instead.


This gave Him a strong burning sensation in his stomach. When all else failed to provide Him relief, finally, a few sages came with 21 Durvas and they offered it to Him. After eating the Durvas, miraculously, the heat evaporated! Thus, it became one of His favorite food items. Then onward it became a part of ritual to offer Lord Ganesh a bunch of 21 or 11 durva grass. It is due to the release of the deity’s principle through the Durva, the adverse effect of the raja-tamo guans predominant principles in the environment is reduced.


The Durva grass with 3 or 5 leafs (blades) are called Durvankur. Durva grass blades are always thin. The other grass which has broad blades are not Durva. Durva should be offered in a set of 21 or 11 or 51 to Lord Ganesh after dipping it in to the water. While offering the set or the bunch always remove the thread or rubber band tied at the bottom of the Burvas.


II Ganpati Bappa Morya II


Chant below 10 mantras while offering Durva to Lord Ganesh

ॐगणाधिपायनमः ॐउमापुत्रायनमः
ॐविघ्ननाशनाय्नमः ॐविनायकायनमः
ॐईशपुत्रायनमः ॐसर्वसिध्दिप्रदायनमः
ॐएकदंतायनमः ॐइभवक्त्रायनमः
ॐमुशाकवाहनायनमः ॐकुमारगुरवेनमः

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

Rakshabandhan

Rakshabandhan

Rakshabandhan

Rakshabandhan

Yen baddho Bali raja, danavendra mahabalah ।
Ten tvaam abhibaddhanami rakshe ma chala ma chala ॥


This mantra is to be recited when tying a rakhi. The occasion of Rakshabandhan falls on Thursday the 11th of August this year.


It says, “I bind you with the very protective thread that tied the demon King Bali to dharma, and request you to adhere to dharma and protect me.”


This festival celebrates the brother-sister relationship; if not siblings then cousins, or even a rakhi-brother, wherein a woman honours a man with the sacred thread considering him as her brother. But there have been cases in our history wherein a wife ties it to her husband or friends tie it to each other as a promise of protection.


One such story is that of Indra and Shachi (alternatively known as Indrani). In the Puranic tales, it is believed that the first rakhi must be tied to one’s husband instead of the brother. During a battle between the Devas and Daityas, Shachi asked Krishna for counsel regarding her husband’s safety. He gave her a sacred thread to fasten around Indra’s wrist that would guard him from any calamity.


A tale in the Mahabharata shows the bond between two friends Krishna and Draupadi. Once, he cut his finger, and Draupadi promptly tore a piece of her saree to bind the wound. To appreciate his friend’s caring gesture, he promised to safeguard her. We’re reminded of this promise when Draupadi was dragged to Dhritrashtra’s court by Dushasan, and Krishna shielded her honour.


Per the Vishnu Puran, King Bali (the aforementioned demon King and Prahlad’s grandson) requested him to provide protection. He travelled to his kingdom in the guise of a doorkeeper. Goddess Laxmi soon began worrying about her husband, and hoped for his safe return. She had a plan; in the holy month of Shravan, she tied a coloured thread on Bali’s wrist and honoured him as her brother. He gave her the gift of fulfilling one wish, which was to free her husband from his oath.


Similarly, Alexander the Great’s Bactrian wife Roxana had sent King Puru a rakhi with a request that he should not harm her husband. Humayun was sent a rakhi from Rana Sanga’s widow for providing defense against Bahadur Shah of Gujarat. The Sikh Queen Jindan, Maharaja Ranjit Singh’s wife, had sent a rakhi to the Nepali King Jung Bahadur. After the accession of Ranjit Singh’s empire to the British, Jung Bahadur gave her shelter as a part of his brotherly promise.


All these tales impart the same knowledge, the calibre of this sacred thread tied on the pure full moon of Shravan- an individual requesting the other to provide security and the other fulfilling their oath.

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

oti bharan

Oti Bharan

oti bharan

Oti Bharan

As the lunar month of Shravan commences, we see an array of festivities for married women, called Suvasinis. The term means “the one who brings good fortune to the house”. One of the primary activities they carry out in this season is the Oti Bharan. It holds great importance in Hinduism, especially in Maharashtra. May it be a marriage, baby shower, christening ceremony, a daughter leaving for her husband’s house, or a married woman invited for a festive lunch, the Oti Bharan takes place without fail.


The main purpose behind this is the passing on of good wishes for childbearing from one married woman to another. In Marathi, the oti stands for the lower abdomen, the womb itself. When performing the ritual, the giver transfers the material from a makeshift sack of her own sari to the receiver’s lap or dupatta, and pours handfuls of rice thrice or five times. She blesses the receiving suvasini to carry forward her lineage, and be given the gift of motherhood. This ritual is never performed for unmarried maidens or widowed women.


Along with haldi-kunkum, uncooked rice, a betel nut (supari), a coconut, betel leaves, hair garlands/flowers are the main ingredients. Sometimes, we may see the inclusion of fruits and coins/money.


When performing the ceremony, haldi and Kunkum is applied to the suvasini’s forehead with the help of the finger next to the little finger, supported by the thumb. The pigments signify her married status and can be inferred as a prayer for her husband’s longevity. The rice is symbolic of sanctity, fertility and abundance.


The supari is just as essential to the ceremony. It is called the varshaayu phal or perennial fruit because of the time it takes to ripen. It is nourished with the qualities of all three seasons, and withstands the weather due to its innate strength. Hence it is a signifier of constancy, persistence and a strong bond. In Oti Bharan, it brings a meaning of completeness.


Along with the betel nut, an unpeeled coconut is also included. The coconut is called Shreefal, and the tree is a Kalpavruksh. Per the scriptures, a tree which is useful through its each part is categorized as a Kalpavruksh. A fruit so hard from the exterior and soft on the inside is nothing less of a miracle. It is symbolic of a nourishing womb.


These two are presented on two betel leaves. Betel, or Areca leaves are used due to their healing properties over the Tridoshas (Vaata-pitta-kafa). They are given to wish good health upon the receiver.
Apart from this, some like to include bananas, apples, pears or similar fruits. All fruits are symbolic of wholeness. A tree bearing fruits is compared with a woman’s ability of childbearing, and hence gifting her with a fruit is to wish that her womb may bear fruit of child soon. The flowers or garlands keep her headspace happy through their sweet smell.


Giving money in envelopes is quite a modern practice. Previously, as a form of clothing, a blouse piece was kept. But today we prefer to find our own matching sets, hence the cash serves as a replacement.


Oti Bharan holds importance until the woman has menstruation cycles. But it is also done afterward to wish her good motherhood and married life. Both the giver and the receiver must be married women.


The scriptures allow a woman to perform the ritual for her mother only during the time of Adhik-maas. Usually, the mother does Oti Bharan for her daughter when she is leaving for her in-laws’ house but the reverse is possible only in this period. It is to express the wish to be born from her womb in the next birth. However, she must never perform Oti Bharan for her mother-in-law. This is because she has passed on the fruit of her love in the care of her daughter-in-law, and Oti Bharan would symbolize returning it.

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

Uttarayan and Dakshinayan

Uttarayan and Dakshinayan

Uttarayan and Dakshinayan

Uttarayan and Dakshinayan

We know that a year contains two solstices, or Aayanants, which mark the movement of the Earth on the East-West directional axis. It takes a year for us to complete a circular rotation around the Sun, viz. East-West and West-East. Due to our position, we perceive the Sun revolving around us instead of the other way around. Hence, we observe that the Sun moves from South to North during December-June (Summer Solstice) and from North to South during June-December (Winter Solstice).


The summer solstice is also known as Uttarayan. It begins around 22nd December and lasts for 6 months. We experience the seasons of Late Winter, Spring, and Summer during this time. Uttarayan serves as a symbol of positivity, and auspicious activities are encouraged to be performed in this time span. The days happen to be longer than nights in the summer solstice.


Dakshinayan is the name for winter solstice. It commences around 22nd June approximately. There is a marked difference in the daylight; the nights are longer than the days. At the beginning, we experience monsoon, followed by autumn and winter. Dakshinayan is associated with negativity, which is why auspicious activities or rituals are not recommended to be performed in this stretch.


The beginning of Uttarayan is celebrated in Hinduism with the festival of Makar Sankranti which takes place very close to the date of the actual Uttarayan movement. The Puranas further supplement its sanctity- It is believed to be the day that the Ganga River descended to the Earth from Heaven; even Bhishma Pitamah waited until the arrival of Uttarayan to sacrifice his life.


The ritual of Magh Snan prescribes bathing in holy rivers, and is one of the occasions of the Uttarayan festivities. This is because summers bring clear skies and enlightenment from the gods; Uttarayan is their daytime. Similarly, the cloudy skies of Dakshinayan symbolise night time. In terms of sadhana, Uttarayan is for enlightenment and Dakshinayan is for purification.


This year Uttarayan will end and Dakshinayan will start on Saturday 16 July 2022.

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

Chaturmaas

Chaturmaas

Chaturmaas

Chaturmaas

Right from the Devshayani Ekadashi which falls on the 11th day of the Shukla paksha, of Ashadh maas (4th Lunar month) when Sun enters in to Karka (Cancer) rashi, till the Devprabodhini Ekadashi, the 11th day of the Shukla paksha, of Kartik maas (8th Lunar month) of Vedic Panchang (calendar) Chaturmaas when Sun transits through Tula (Libra) rashi, is observed as a period of piety all over India.

 

It is believed that the Gods are asleep during Chaturmaas, hence the name Devshayani (Dev = god, shayan = sleep). This term is associated with the Yoganidra form of Lord Vishnu. When the Gods wake, this period ends, hence the name Devprabodhini (Prabodh = wakefulness). The Chaturmaas period is considered inauspicious for celebrations such as weddings, and reserved for religious practices such as penance, fasting, bathing in holy rivers, etc.

 

Chaturmaas (चतुर्मास) translated literally means ‘four months’, and begins in monsoon around June – July and ends by October – November. It is known by numerous names in different regions: Toli in Telugu, Aashadi Ekadashi in Maharashtra and Maha Ekadashi in the North. Devpoli, Padma Ekadashi, Hari Shayani Ekadashi are also some of the rare names.

 

Like all tradition, this has a logical explanation. Disease spreads quite rapidly with the coming of the monsoon. Observing fasts and purity rituals enhance health. In this season to avoid health issues like gastro or indigestion people refrain from consumption of onions and garlic during Chaturmaas.


Though events that mark rites of passage are not recommended, the Chaturmaas is full of festivals that celebrate the glory of the divine. The festivals celebrated are: Guru Purnima; Krishna Janmashtami; Raksha Bandhan; Ganesh Chaturthi; Navratri (Dussehra–Durga Puja– Vijayadashami); Diwali.

 

Let us read a story associated with the origins of Chaturmaas. King Bali was an Asura ruler, grandson of Prahlad. Afraid of his growing power over the trilokas, Indra prayed to Lord Vishnu for protection. Lord Vishnu visited Bali in the guise of Vaman, a brahmin boy. He asked the king for a gift of land that would be covered in 3 steps. Bali laughed at the meagre plea yet agreed to fulfil the brahmin’s wish.

 

Vaman grew colossal, and covered Earth in one step, and Swarga Lok in the other. Bali realised it was none other than Vishnu, and offered him his own head. This was the sign of true nobility- he gave up his own instead of turning the brahmin away. Vaman accepted his offer and with his step, pushed him back into Narak.

 

Pleased with his display of devotion, Lord Vishnu offered him a wish. Bali merely folded his hands and requested Vishnu and Lakshmi to live in his abode for one third of the year. Hence, the period of four months, Vishnu and Lakshmi rest in Bali’s home, and we observe meditative and atonement rituals.

This year, the Chaturmaas begins on Sunday, the 10th of July and ends on Saturday, the 5th of November.

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

Why we light a Diya in the evening

Why we light a Diya in the evening

Why we light a Diya in the evening

Why we light a Diya in the evening

In the days before the advent of electricity, the evening meant darkness and the diya was the primary source of light. It was lit in the house altar to brighten the entire room, and accompanied with prayer for radiating positivity.


We associate light with knowledge, and see it as the destroyer of darkness and ignorance. Logically, light brings positivity because it decreases the fear and uncertainty caused by the dark. The quality of chaitanya can be explained as awareness or consciousness- characteristic of the spiritual form of God. A diya also possesses chaitanya, focussing our awareness on our surroundings.


This very awareness leads to learning, through which we accomplish our goals. Without knowledge it is impossible to make one’s way in the world. Bowing down to the lamp is also showing gratitude for knowledge.


Why not to light a bulb or tube light?


That’s a fair question, after all our goal is to rid the house of darkness, right? However, the traditional oil lamp has a further spiritual significance. The oil (or ghee) in the diya symbolizes our vasanas (deep-rooted rash desires) and the wick represents the egoistic impurities. When lit by the flame of pure knowledge, the vasanas slowly get exhausted and the egotism also perishes.


The fire element (agni) is the emblem of the Sun, the giver of life and energy. The flame (jyoti) always burns upwards, indicating the strength to withstand obstacles; it asks us to take the higher road and keep learning to reach the ideals we put before our eyes. The jyoti serves as a beacon of hope and faith.


Allow yourself the time to spend some time with the divine and let the silent conversation flow, for the lamp will be a witness to them.

Contact

Phone No. : 91+ 749 9846 591

Email: mrunal@vedikastrologer.com

Address: Plot D-2, Telco Soc no 14, Sector 24, Kanch ghar chowk, Pradhikaran, Nigdi, Pune 411044

Connect Us

Follow by Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
LinkedIn

Map

Disclaimer: Astrological services are based on information given by clients and the Astrologer (author) is not liable and responsible for any correctness of analysis or any loss occurred due to the analysis as the same is given basis on the planet status as of the day of prediction.

error: Content is protected !!